سر کلاس استاد داشت فلسفه ی کلمه ی خر رو توضیح میداد

روکرد ب ما و گفت درکل خر ب معنیه بزرگ و ارجمند هست

مثه خرخون  خرپول  خرشانس

بعد رو کرد ب ما و گفت پس شماها همتون خرید

منم برگشتم گفتم استاد شکسته نفسی میکنید...چشاتون خر میبینه

خری از خودتونه

خودتون از همه خرترید

اصن اگه 1خر تو کلاس باشه اون شمایید

نمیدونم چرا از کلاس بیرونم کرد....

منبع : خنده های ملودیمنو استاد:)
برچسب ها : استاد ,کلاس